Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je MTBO?

 

Výběr z pravidel MTBO

 

1. pravidla a rady k MTBO

1.2. Neznalost pravidel neomlouvá.

2. Charakteristika MTBO

2.1. Orientační závod na horském kole je sport, jehož podstatou je spojení jízdy na horském kole s orientací v neznámém terénu. Závodníci při něm na horském kole za pomoci mapy a buzoly absolvují trať v terénu určenou startem, kontrolami a cílem. Závodník se během svého výkonu pohybuje po cestách a stezkách terénem, jízda mimo ně je zakázána, není li pořadatelem určeno jinak.

2.2. Specifikace horského kola je stanovena v hlavě 18.

2.3. Název disciplíny je z anglického názvu Mountain Bike (horské kolo) Orienteering (orientační závod), používaného v ostatních zemích, který konkretizuje záměr disciplíny absolvovat trasu závodu na horském kole.

….

18. Horské kolo

18.1. Na start závodu budou připuštěni pouze ti závodníci, jejichž kolo prošlo technickou kontrolou.

18.2. Horské kolo musí splňovat následující kritéria:

 • technicky bezvadné
 • průměr kol maximálně 29"
 • minimální šířka pneumatik 1,5"
 • dvě navzájem nezávislé a funkční brzdy
 • konce řídítek musí být zaslepeny

Je v kompetenci pořadatele nepřipustit ke startu závodníka, jehož kolo nesplňuje tyto požadavky.

18.3. Závodník nesmí během závodu přijmout žádnou cizí technickou pomoc, smí si pouze půjčit nářadí od druhé osoby.

18.4. Závodník může v průběhu závodu měnit na kole pouze ty součástky, které si veze s sebou. Nesmí měnit celé kolo.


19. Vybavení závodníka

19.1. Pořadatel zodpovídá za číselnou identifikaci závodníků v průběhu závodu. Startovní čísla musí být závodníky nesena podle požadavků pořadatele.

19.2. Povinné nošení přilby má zásadní platnost. Závodník bez plné přilby nemůže být připuštěn ke startu. Přilby musí odpovídat normám vydaným a odsouhlaseným Českým cyklistickým svazem.

19.3. Technickými pomůckami, které může závodník s sebou krom horského kola vézt a během závodu používat jsou:

 • mapa, závodní průkaz a startovní číslo, které obdržel od pořadatele
 • popis kontrol (v případě, že byl pořadatelem vydán)
 • speciálně upravený mapník pro MTBO, SI čip
 • jakékoliv nářadí na opravu kola
 • jakýkoliv náhradní díl nebo součástka
 • busola, hodinky, cyklistický computer, svítilna, sport-tester, lupa, brýle
 • občerstvení

19.4. Závodník, který si s sebou veze občerstvení, nesmí používat skleněné láhve.

20. Závodní průkaz

20.1. Závodní průkaz (SI čip) slouží k identifikaci závodníka a k označení jeho průjezdu kontrolami a cílem.

20.2. Pro MTBO se používají průkazy určené pro OB.

20.5.Průkaz (SI čip) musí být po celou dobu závodu připojen k jízdnímu kolu závodníka. Doporučuje se připojení SI čipu ke kolu pomocí joja na lyžařské permanentky či gumičky, provázku.

….

22. Průjezd tratí a kontrolami

22.1. Závodník musí projet kontrolami ve stanoveném pořadí. Každou kontrolu své trati musí orazit SI čipem, dokud krabička na kontrole nezapípá. Při neoražení kontroly není závodník diskvalifikován v případě, že se tak nestalo jeho vinou.

22.4. Zakázané prostory a cesty budou v mapě červeně přeškrtány. Vstup do těchto prostorů a na tyto cesty je v průběhu závodu zakázán. V případě porušení bude závodník potrestán diskvalifikací.

22.5. Povinné (označené) úseky tratě musí závodníci absolvovat po celé jejich délce.

22.6. Závodník musí dodržovat platná pravidla silničního provozu.

22.7. Závodník musí při absolvování trati používat výhradně komunikace, nesmí se pohybovat na kole ve volném terénu. Pohybuje-li se volným terénem během závodu, musí nést kolo minimálně 20 cm nad zemí.

22.8. Závodník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků.

….

27. Fair play

27.1. Během závodu se musí všechny zúčastněné osoby vzájemně respektovat a chovat poctivě a čestně. Je zakázáno vyměňovat si údery mezi sebou či s pořadatelem.

27.2. Zavěšení na oblečení soupeře, tahání nebo postrkování soupeře, být tažen nebo postrkován jiným závodníkem, opírat se nebo vyvolávat podporu od soupeře, nečestná dohoda mezi závodníky je důvodem diskvalifikace.

27.3. Závodník musí na vyzvání uvolnit cestu rychlejšímu.

27.4. Protijedoucí závodníci se vyhýbají vpravo.

27.5. Jízda v háku není korektní.

27.6. Závodník nesmí úmyslně křížit cestu soupeři a tím mu bránit v předjetí.

27.7. Závodníci jedoucí z kopce mají přednost před stoupajícími.

27.8. Závodník nesmí být pod vlivem drog uvedených na listině Českého antidopingového výboru jako zakázané dopingové látky.

27.9.Závodníci jsou povinni poskytnout první pomoc zraněné osobě.


28. Porušení pravidel

28.1. Porušení pravidel ze strany závodníka je důvodem k jeho diskvalifikaci. Závodník se může odvolat formou protestu podle hlavy 29.

28.2. Porušení pravidel ze strany pořadatele může být důvodem k podání protestu.

29. Protesty

29.1. Protest proti porušení či nedodržení pravidel mohou podat všechny osoby zúčastněné na závodě hlavnímu rozhodčímu, který ho předá jury k projednání. Protest se podává písemně nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle, pokud se ovšem netýká oficiálních výsledků.

29.2. Protesty proti oficiálním výsledkům musí být podány do patnácti dnů od distribuce výsledkových listin.

29.3. Protest se musí doložit vkladem 200 Kč.

30. Jury

30.1. Jury je složena ze tří osob přítomných na závodě. Žádný z členů jury se nesmí podílet na pořádání závodu.

30.2. Povinností jury je řešit všechny protesty podané podle hlavy 29, podněty s nimiž se na jury obrátil pořadatel (např. sporné ražení v průkazu) a podněty podané některým z členů jury při jejím zasedání.

30.3. Rozhodnutí jury je konečné. Není-li protest uznán, propadá vklad ve prospěch pořadatele. Je-li uznán jako oprávněný, vklad se vrací a jury uloží hlavnímu rozhodčímu realizaci jejího rozhodnutí.